Närvaro

Automatisk närvaro

Eleven

När eleven går in i klassrummet dyker det upp en notifiering i mobilen. En notifiering där eleven bekräftar sin närvaro genom att aktivt klicka OK.

Läraren

Läraren får snabb överblick i sin egen mobil över vilka som bekräftat närvaro. Om någon glömt sin mobil kan läraren manuellt swipa höger för att anmäla elevens närvaro.

Försenad ankomst

Läraren kan också registrera försenad ankomst till lektion.

Rapporter

Ta del av lättöverskådliga rapporter om närvarostatistiken. Informationen kan också skickas till skolans administrativa system.