Meddelanden

Skicka meddelanden

Notifieringar

Ett nytt meddelande ger ett pling i telefonen.

Nå dina elever direkt

Ett nytt meddelande skickas direkt till din undervisningsgrupp.

Diskutera

Diskutera allt från praktiska frågor till frågor som rör undervisningen.

Undvik struntsnack

Eftersom meddelande endast kan skickas till hela grupper och inte till enskilda, kan merparten av struntsnack undvikas.