Larm

Skicka larm vid nödläge

Skicka larm till alla

Vid nödläge, skicka larm från din mobil till alla användare av Eduzzo-appen, till alla elever, lärare och personal.

Skicka larm till larmlista

Skicka larm till specik grupp, t ex till lärare eller personal in närheten av där du befinner dig.

Skapa larmlistor

Skapa larmlistor för specika ändamål. Om t ex sjuksköterskan eller annan personal behöver en specik grupp att skicka larm till, då skapar men en egen larmlista för det.

Samla viktig info

Samla viktig information till eleven på ett ställe - i Eduzzo-appen i mobilen.